30/01/2023 - 15:28

Hằng năm,100% thanh niên được tư vấn, hỗ trợ pháp lý 

(CT) - Ðó là một trong những mục tiêu của Ðề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên (TN) giai đoạn 2023-2030”, vừa được UBND TP Cần Thơ ban hành.

Cán bộ Quận đoàn Ninh Kiều phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho đoàn viên, thanh niên ở địa bàn dân cư.

Mục tiêu của Ðề án nhằm xây dựng thế hệ TN thành phố phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, có ý thức tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên; được trang bị kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong việc chấp hành pháp luật. Theo đó, hằng năm, 100% TN trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% TN là học sinh, sinh viên, 80% TN công nhân và 75% TN khu vực nông thôn, người dân tộc thiểu số được tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật, được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trang bị kiến thức quốc phòng, an ninh. Hằng năm, 100% TN được tư vấn, hỗ trợ pháp lý theo quy định của Luật Thanh niên và Luật Trợ giúp pháp lý. Mỗi cơ quan, đơn vị và địa phương đều có mô hình về phổ biến, giáo dục pháp luật cho TN. Ðến năm 2030, trên 80% các đối tượng TN được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và hỗ trợ pháp lý.

Tin, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết