30/12/2020 - 08:49

Hải sản nào nhiễm hạt vi nhựa nhiều nhất? 

Các nhà khoa học Anh vừa phát hiện vẹm, hàu và sò điệp là những hải sản có mức độ nhiễm hạt vi nhựa (MP - những hạt nhựa có kích thước nhỏ hơn 5mm) cao nhất.

Trước đó, các chuyên gia tại Trường Y Hull và Ðại học York đã đánh giá lại hơn 50 nghiên cứu thực hiện trong giai đoạn 2014-2020 về tình trạng ô nhiễm hạt vi nhựa trên cá và động vật có vỏ. Kết quả cho thấy so với cá và động vật giáp xác (gồm tôm, cua), động vật thân mềm (gồm vẹm, hàu và sò điệp) có tỷ lệ hạt vi nhựa trên mỗi gram cơ thể (MP/g) cao hơn. Cụ thể, tỷ lệ hạt vi nhựa ở động vật thân mềm tối đa là 10,5 MP/g, trong khi ở động vật giáp xác là 8,6 MP/g và ở cá chỉ có 2,9 MP/g. Ðáng chú ý, vẹm, hàu và sò điệp bắt ở biển khu vực châu Á nhiễm hạt nhựa nặng nhất.

Theo tác giả chính Evangelos Danopoulos, với vẹm, hàu và sò điệp, chúng ta thường ăn hết phần thân mềm, còn với cá và những hải sản khác, chúng ta chỉ ăn một vài bộ phận. Do đó, hiểu được mức độ nhiễm hạt vi nhựa trên từng phần cơ thể chúng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe con người.

Nhóm chuyên gia dự đoán lượng rác nhựa được tạo ra trên toàn cầu sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2060, khoảng 155-265 triệu tấn. Một khi những hạt vi nhựa đó nhiễm vào nước, chúng có khả năng xâm nhập cơ thể động vật có vỏ, cá và các sinh vật biển khác.

HƯƠNG THẢO (Theo Study Finds, Hindustan Times)

Chia sẻ bài viết