16/01/2022 - 12:01

Hà Nội, tháng 2-1979

HUỲNH KIM

Sáng ngồi ghế đá hồ Gươm
Đợi tàu trưa lên biên giới
Nghe trong hơi sương vời vợi
Tháp Rùa trầm mặc suy tư

Tháng Hai rét đau cành phượng
Gió lùa sương thoảng bờ cong
Ngồi câu cước căng mồi động
Ông già bừng giấc mơ mòng

Cầu đỏ qua đền - Thê Húc
Người xem - cuối nước đầu non
Kiếm xưa, đáy hồ, ân sủng
Nghĩa tình, bia dựng, hoàn gươm

Nghỉ chút giữa đời bận bịu
Ấm lòng tình tự cổ kim
Sau lưng xôn xao tàu điện
Trên đầu vui những tiếng chim

Chia sẻ bài viết