18/03/2019 - 12:46

Giúp cơ sở khắc phục khuyết điểm 

Hai năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cờ Ðỏ quan tâm kiểm tra (KT), giám sát (GS) việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị ở các tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ). Qua đó, đã chỉ rõ những ưu điểm và khuyết điểm, giúp các TCCSÐ phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế. Nhờ vậy, bước đầu, công tác xây dựng chỉnh đốn Ðảng được tăng cường; tình trạng suy thoái trong cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) được ngăn chặn, đẩy lùi.

Cán bộ thị trấn Cờ Đỏ tham quan mô hình trồng cây ăn trái của nông dân.

Kết quả bước đầu

Năm 2018, BTV Huyện ủy Cờ Đỏ thành lập đoàn, tiến hành KT 3 TCCSĐ thực hiện NQTW4 khóa XII và KT 3 TCCSĐ thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, việc tu dưỡng đạo đức, lối sống của CB, ĐV và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, BTV Huyện ủy yêu cầu các TCCSĐ còn lại gửi báo cáo kết quả thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 để BTV Huyện ủy xem xét, đánh giá. 

Qua KT, GS, BTV Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả bước đầu của nhiều TCCSĐ. Điển hình như ở Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, tất cả CB, ĐV đều cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII, Chỉ thị 05, các quy định về trách nhiệm nêu gương; nêu cao ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không có trường hợp biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;… Ở Đảng bộ xã Thới Xuân, theo đồng chí Nguyễn Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy xã, qua KT được BTV Huyện ủy ghi nhận, hầu hết CB, ĐV đều cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05; nêu cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. BTV Huyện ủy đánh giá đội ngũ CB, ĐV, nhất là người đứng đầu đã gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết khó khăn, giúp nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt là 2 năm liền Đảng bộ xã không có trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm.

Theo đồng chí Nguyễn Bá Tước, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cờ Đỏ, qua KT, GS, BTV Huyện ủy đánh giá, nhìn chung qua 2 năm thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, bước đầu, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, ĐV được ngăn chặn, đẩy lùi. CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã nâng cao trách nhiệm hơn trong công việc, phục vụ tốt nhân dân. Nhờ vậy, năm 2017 và 2018 Đảng bộ huyện chỉ có 19 ĐV vi phạm.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

Trong KT, GS, BTV Huyện ủy Cờ Đỏ đã chỉ ra cho các cấp ủy, TCCSĐ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại Đảng bộ xã Thạnh Phú, BTV Huyện ủy cho rằng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quản lý ĐV chưa chặt chẽ; vai trò người đứng đầu ở một số đơn vị đôi lúc chưa thật sự gương mẫu, tiêu biểu; một số CB, ĐV thiếu tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật kém, trong đó có 6 ĐV vi phạm, bị xóa tên khỏi danh sách ĐV… Đồng chí Võ Hải Triều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, nói: “Năm 2019, Đảng ủy xã nghiêm túc khắc phục những hạn chế được BTV Huyện ủy chỉ ra. Trong đó, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục quán triệt giúp ĐV nhận diện sâu sắc 27 nhóm biểu hiện suy thoái để phòng tránh; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ĐV; thường xuyên KT, GS việc tu dưỡng, rèn luyện của CB, ĐV để ngăn ngừa vi phạm, suy thoái…”.

Theo đồng chí Danh Thành, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ, 2 năm qua, Đảng bộ có 5 CB, ĐV vi phạm bị thi hành kỷ luật. Trong số này có nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn (giai đoạn nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020) vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống phải điều chuyển công tác; Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn vi phạm nguyên tắc tài chính; Bí thư Chi bộ ấp Thới Hòa B không chấp hành sự phân công của Đảng ủy. Qua KT, BTV Huyện ủy chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế phải tập trung khắc phục… Đồng chí Danh Thành nói: “Quyết tâm khắc phục những hạn chế, năm 2019, Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ tăng cường quản lý, nắm chặt tình hình và dư luận liên quan đến CB, ĐV để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh biểu hiện vi phạm. Định kỳ họp lệ, các chi bộ quan tâm KT việc thực hiện cam kết của ĐV; chỉ định những trường hợp còn hạn chế trong các mặt công tác kiểm điểm để chấn chỉnh kịp thời. Đảng ủy cũng phát huy vai trò GS của nhân dân, MTTQ và các đoàn thể về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của CB, ĐV để uốn nắn giúp những trường hợp biểu hiện vi phạm, suy thoái khắc phục…”.

Đồng chí Nguyễn Bá Tước, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, cho biết: Nhìn chung, qua KT, GS, BTV Huyện ủy đã chỉ ra cho các TCCSĐ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới là: công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa sắc bén; công tác quản lý ĐV chưa chặt chẽ; tự phê bình và phê bình còn nể nang, hình thức; KT, GS việc thực hiện cam kết của ĐV chưa thường xuyên… Năm 2019, BTV Huyện ủy quan tâm KT, GS việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với chỉ thị 05 đối với các TCCSĐ để tạo sự chuyển biến hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết