05/03/2009 - 08:24

Giữ nguyên mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam trong tháng 3

Ngày 4-3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo: Để bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng mở rộng huy động vốn và đầu tư tín dụng cho nền kinh tế, NHNN đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam ở mức 7%/năm trong tháng 3-2009 và điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng từ mức 5% xuống 3% (riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm từ mức 2% xuống 1%) kể từ kỳ dự trữ bắt buộc tháng 3-2009; đồng thời tiếp tục điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở để đưa tiền ra lưu thông với mức lãi suất hợp lý (7,5%/năm).

NHNN cũng cho biết: Hiện nay các tổ chức tín dụng thuộc đối tượng thực hiện hỗ trợ lãi suất đã khẩn trương tổ chức triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất trong hệ thống ngân hàng mình. Theo đăng ký của các tổ chức tín dụng, dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất trong tháng 2 và 3-2009 dự kiến đạt gần 400 ngàn tỉ đồng, chiếm từ 15%-35% dư nợ cho vay của mỗi tổ chức tín dụng. Trong tháng 2-2009, 85 ngân hàng thương mại thuộc đối tượng tham gia thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất đã triển khai kịp thời, có hiệu quả và giải ngân được 93.027 tỉ đồng, trong đó ngân hàng thương mại Nhà nước giải ngân 72.630 tỉ đồng, ngân hàng thương mại cổ phần 18.854 tỉ đồng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng liên doanh 1.543 tỉ đồng. Nhìn chung, việc triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất trong 1 tháng qua đã đạt kết quả tích cực; những vướng mắc, phát sinh đã được NHNN kịp thời tháo gỡ.

MINH THÚY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết