07/02/2024 - 09:43

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (KL,KCHC), nhất là trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đoàn kiểm tra hoạt động công vụ và đột xuất về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Nội vụ TP Cần Thơ kiểm tra đột xuất tại các đơn vị, địa phương. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác tự kiểm tra, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) giữ nghiêm KLKCHC; bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc.

Đoàn kiểm tra hoạt động công vụ và đột xuất về công tác CCHC của Sở Nội vụ TP Cần Thơ, kiểm tra đột xuất tại UBND phường Thới Long (quận Ô Môn) trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024.

Đoàn kiểm tra hoạt động công vụ và đột xuất về công tác CCHC của Sở Nội vụ TP Cần Thơ, do ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở, làm Trưởng đoàn, vừa tiến hành kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND phường Thới Long (quận Ô Môn), xã Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh) và Bộ phận Một cửa UBND quận Thốt Nốt. Tại các cơ quan, đơn vị trên, đoàn tập trung kiểm tra việc chấp hành KL,KCHC, văn hóa công sở và việc thực hiện nhiệm vụ của CB,CC như: tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực giao tiếp, văn hóa ứng xử; chấp hành giờ giấc làm việc, trang phục; quy định không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; quy định không được đánh bạc dưới mọi hình thức. Đoàn kiểm tra còn kiểm tra việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; việc giải quyết các hồ sơ của người dân, nhất là các lĩnh vực đất đai, tư pháp - hộ tịch, xây dựng...

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, nhìn chung các cơ quan đều chấp hành nghiêm túc KL,KCHC; các trường hợp đi công tác đều có báo cáo; các hồ sơ cơ bản được giải quyết đảm bảo đúng thời gian hoặc trước thời gian quy định. Tuy nhiên, theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, tại các địa phương vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đơn cử như UBND phường Thới Long chưa cập nhật, niêm yết đầy đủ các TTHC mới ban hành; chưa cập nhật đầy đủ thông tin CB,CC trên phần mềm Quản lý CB,CC của thành phố. Hay tại UBND xã Thạnh Thắng, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của địa phương này còn thấp. Đoàn kiểm tra kiến nghị các địa phương trên tăng cường tuyên truyền các văn bản của Trung ương và địa phương về nâng cao tinh thần trách nhiệm, KL,KCHC cho đội ngũ CB,CC,VC; cập nhật, niêm yết TTHC mới ban hành đầy đủ, kịp thời; chỉ đạo công chức phụ trách địa chính - xây dựng ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ liên thông và lưu trữ số liên thông hồ sơ đúng quy định; quan tâm tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến…

Theo Sở Nội vụ, trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đoàn tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất tại các đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo giữ nghiêm KL,KCHC. Hoạt động này là một trong những nội dung của Kế hoạch số 94/KH-SNV ngày 11-1-2024 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra hoạt động công vụ năm 2024. Bên cạnh kiểm tra thường xuyên, còn có kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ hoặc qua thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân. Đối tượng kiểm tra là các sở, ban, ngành (kể cả các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, ban, ngành); UBND quận, huyện (kể cả các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND quận, huyện); UBND các xã, phường, thị trấn. Thông qua kiểm tra, nhằm kịp thời biểu dương, phát huy những nhân tố tích cực; ngăn ngừa, chấn chỉnh hành vi vi phạm KL,KCHC; kịp thời, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, kéo dài thời gian, làm chậm trễ, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Trong năm 2023, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra CCHC tại 12 cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, kiểm tra đột xuất về KL,KCHC; việc thực hiện quy chế văn hóa công sở, tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại 40 cơ quan, đơn vị (bao gồm 8 sở, ban, ngành; 3 Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện và 29 UBND cấp xã), hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Các sở, ngành, quận, huyện cũng thực hiện công tác tự kiểm tra đột xuất về CCHC và KL,KCHC. Qua kiểm tra, hầu hết CB,CC,VC chấp hành nghiêm chỉnh KL,KCHC và giờ giấc làm việc, đảm bảo trực giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân, tổ chức. Tuy nhiên, đoàn đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện tốt tinh thần thái độ làm việc của CB,CC,VC; niêm yết thời gian tiếp nhận hồ sơ của người dân đúng quy định; niêm yết TTHC, số điện thoại đường dây nóng về CCHC…

Công tác kiểm tra công vụ nói riêng và CCHC nói chung, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của cơ quan nhà nước; ý thức trách nhiệm thực thi công vụ, tạo sự chuyển biến tích cực trong lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ CB,CC,VC.

Theo Kế hoạch số 247/KH-UBND của UBND TP Cần Thơ về kiểm tra công tác CCHC năm 2024, đoàn kiểm tra CCHC thành phố sẽ kiểm tra định kỳ tại 6 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, 2 cơ quan ngành dọc tại địa phương, đơn vị sự nghiệp thành phố và 3 UBND cấp huyện (thời gian trong quý II và III năm 2024). Ðoàn kiểm tra CCHC thành phố còn kiểm tra đột xuất về việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Ðồng thời, lồng ghép kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước. 

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

 

Chia sẻ bài viết