11/04/2018 - 15:44

Giao khoán hơn 21.600 ha rừng và đất lâm nghiệp

Thực hiện chủ trương xã hội hoá trong lĩnh vực lâm nghiệp, đến nay, Cà Mau đã giao cho hơn 5.000 hộ gia đình, cá nhân sử dụng và khai thác trên 21.600 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp.

Những năm gần đây, khi giá trị lâm sản ngày càng tăng, người dân có thêm nguồn thu lợi khá cao, bình quân mỗi héc-ta rừng tràm có giá bán từ 150-170 triệu đồng/ha rừng trồng kê liếp; 80-110 triệu/ha rừng trồng quảng canh; rừng đước khoảng 250-300 triệu/ha. Ngoài ra, nhiều hộ có thêm khoản thu nhập từ nuôi tôm, trồng lúa, khai thác cá đồng, mật ong...

Tuy nhiên, quản lý Nhà nước về công tác giao đất, giao rừng ở địa phương và cấp cơ sở chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng rừng sau khi giao. Trong khi, nhiều hộ dân sử dụng đất chưa đúng mục đích, sai quy hoạch và chưa chú trọng bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng cũng như thiếu chủ động trong việc xin cấp và cấp đổi mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Theo ông Trần Ngọc Diệp, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau, giao đất, giao rừng và cấp đất ở là 2 vấn đề khác nhau nhưng lâu nay địa phương và ngành chức năng có liên quan còn nhầm lẫn, chồng chéo dẫn đến chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân. Vì vậy, cần rà soát và phân loại rạch ròi để có hướng quản lý Nhà nước chặt chẽ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho rằng: "Việc rà soát lại việc giao đất, giao rừng và kiểm tra cấp giấy chứng quyền sử dụng đất là không đơn giản, nhưng không vì thế chính quyền địa phương, ngành chức năng chần chừ mà phải tiến hành làm ngay. Các sở, ngành có liên quan cần phối chấn chỉnh ngay công tác giao đất, giao rừng và cấp quyền sử dụng đất… Giải pháp thực hiện phải đồng bộ và đảm bảo sự công bằng nhằm phát huy được lợi thế kinh tế lâm nghiệp trong thời gian tới"

Được biết, tỉnh Cà Mau có diện tích đất lâm nghiệp trên 164.600 ha, trong đó có trên 95.400 ha đất có rừng tập trung, bao gồm trên 53.000 ha rừng sản xuất, rừng đặc dụng trên 18.000 ha, rừng phòng hộ trên 23.000 ha.

Theo Báo Cà Mau

Chia sẻ bài viết