26/04/2014 - 19:50

Giám sát hoạt động quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, dân tộc, tôn giáo

(CT)- Ngày 26-4-2014, Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND thành phố làm việc với các đơn vị gồm: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố về giám sát hoạt động quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại liên quan đến lĩnh vực văn hóa – xã hội, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại liên quan đến lĩnh vực văn hóa – xã hội, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn được quan tâm. Các cơ quan đã tham mưu giúp UBND thành phố trong việc bố trí cán bộ, công chức và kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động thông tin đối ngoại và ban hành các văn bản về chính sách thông tin đối ngoại. Các cơ quan đã quan tâm công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại; biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người, các tiềm năng, thế mạnh, các thành tựu về mọi mặt của Việt Nam nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đến với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Các cơ quan cũng đẩy mạnh công tác tổ chức, nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, dự báo tình hình phục vụ công tác thông tin đối ngoại và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; đẩy mạnh thông tin công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ. Các cơ quan đề nghị thành phố cần cấp thêm kinh phí, cho thêm biên chế để các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; UBND thành phố ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, đơn vị đối với công tác thông tin đối ngoại.

Thay mặt Ban Văn hóa – Xã hội, bà Trần Thị Xuân Mai - Trưởng ban - ghi nhận kết quả quản lý nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố và các kiến nghị của các cơ quan. Bà Trần Thị Xuân Mai đề nghị các cơ quan cần làm việc với Sở Nội vụ để thành lập phòng chuyên môn về quản lý nhà nước về TTĐN theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông cần chủ trì tổng kết công tác TTĐN hàng năm. Sở Ngoại vụ cần báo cáo UBND thành phố để xin kinh phí thực hiện xuất bản ấn phẩm TTĐN hàng tháng. Sở Tài chính cần xem xét đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí cho các cơ quan để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác TTĐN.

AN NGHỆ

Chia sẻ bài viết