27/05/2014 - 20:04

Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Phong Điền

GIÁM SÁT CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN

(CT)- Vừa qua, Ban kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Phong Điền tổ chức giám sát công tác xây dựng cơ bản các công trình trọng điểm của huyện và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ngân sách của Nhà nước về đê bao khép kín, sản xuất nông nghiệp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện. Qua giám sát, Đoàn nhận định công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện thi công đúng bản vẽ kỹ thuật. Các công trình xây dựng đê bao khép kín gắn với giao thông nông thôn đã phát huy được hiệu quả, góp phần để nhân dân yên tâm đầu tư cây ăn trái, tạo tiền đề cho việc thực hiện xây dựng huyện thành huyện sinh thái. Đoàn giám sát cũng cho rằng việc xây dựng hệ thống cống, đập giúp giảm chi phí xây dựng cầu giao thông nối liền các tuyến đường góp phần chuyển dịch sản xuất nông nghiệp đúng theo quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới.

Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện quan tâm công tác giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở để đảm bảo chất lượng công trình; giải ngân cho các công trình hoàn thành đúng tiến độ; kiến nghị chủ đầu tư các công trình đê bao khép kín sau khi hoàn thành có phương án bàn giao cho đơn vị thụ hưởng đảm bảo quản lý, duy tu, bảo dưỡng…

KHẮC THƯ

Chia sẻ bài viết