09/02/2023 - 08:53

Giám sát chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông, thủy sản 

(CT) - Trong tháng 1-2023, ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) thông qua tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát ATTP. Ðồng thời, đẩy mạnh xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; tổ chức sản xuất theo hướng tập trung đảm bảo ATTP, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

Trà mãng cầu Kim Nhiên của Công ty TNHH Chế biến nông sản Kim Nhiên, một trong những sản phẩm được chứng nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. 

Trong tháng 1, TP Cần Thơ xác nhận 3 sản phẩm bổ sung vào chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đã được xác nhận. Ðến nay, trên địa bàn thành phố có 99 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, với 266 sản phẩm. Ðối với công tác giám sát chất lượng, đảm bảo ATTP sản phẩm nông sản, thủy sản, trong tháng, ngành chức năng thu tổng số 60 mẫu nông sản và thủy sản, kết quả 34 mẫu đạt yêu cầu, 26 mẫu đang chờ kết quả phân tích. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp tăng cường công tác giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm thủy sản nuôi; quản lý tốt công tác cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP. Hiện tổng số cơ sở ngành Nông nghiệp đang quản lý là 474 cơ sở (7 cơ sở loại A, 431 cơ sở loại B, 2 cơ sở đang tạm ngưng hoạt động, 34 cơ sở có chứng nhận HACCP, ISO, BRC, FSSC).

Tin, ảnh: CHI MAI 

Chia sẻ bài viết