12/04/2021 - 20:49

Giám sát cấp ủy lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện công tác bầu cử 

(CT) - Chiều 12-4, Ðoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi giám sát.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQVN, các đoàn thể từ quận đến phường cũng xây dựng, ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn quận đảm bảo đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, tổ chức các hội nghị hiệp thương ở quận và các phường được thực hiện đúng quy định. Ủy ban Bầu cử quận tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường. Ðến nay, các phường đã niêm yết danh sách cử tri. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức như: treo pa-nô, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp dân, sinh hoạt lệ của các đoàn thể, các cuộc sinh hoạt dân chủ ra dân... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững, ổn định…

Phát biểu tại buổi giám sát, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đề nghị lãnh đạo quận Ninh Kiều lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đúng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; phát huy vai trò của các ủy viên ban thường vụ quận ủy, các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận. Trong đó, Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử; tổ chức hiệp thương lần thứ ba đảm bảo đủ tỷ lệ cơ cấu, thành phần, chất lượng theo đúng quy định; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; Ủy ban Bầu cử quận, các phường và các cơ quan liên quan bám sát các lịch trình, thời gian thực hiện các bước về công tác bầu cử đúng theo luật định…

Tin, ảnh: THANH THY  

Chia sẻ bài viết