30/12/2017 - 21:14

Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 16,3% 

(CT)- Theo Sở Công thương TP Cần Thơ, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của toàn thành phố trong năm 2017 ước thực hiện 1,399 tỉ USD, vượt 6% kế hoạch và tăng 16,3% so với năm 2016. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, có mức tăng trưởng khá cao trong năm qua có thể kể đến như: gạo, thủy sản, nông sản chế biến, may mặc, thuộc da và sản phẩm về sắt, thép, đinh.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH May Xuất nhập khẩu Hào Tân, Khu Công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp Cái Sơn Hàng Bàng.

Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, cho biết: Kết quả trên là nhờ các doanh nghiệp tập trung vào nâng cao chất lượng hàng hóa, dần thích nghi với các rào cản thương mại, yêu cầu từ các nước nhập khẩu. Ngoài ra, thành phố cũng có nhiều giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu, như: cải cách thủ tục hành chính, hải quan điện tử, cấp C/O...

Năm 2018, thành phố tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền về các Hiệp định thương mại do (FTA) mà Việt Nam ký kết nhằm tận dụng các ưu đãi từ đó nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu; phối hợp thực hiện tốt công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường; dự báo thông tin thị trường trong và ngoài nước, phổ biến kịp thời đến cộng đồng doanh nghiệp.

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết