11/03/2019 - 08:35

Đồng chí Nguyễn Đại Phước, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Ái:

Gắn những nội dung học tập và làm theo gương Bác với công việc cụ thể, hằng ngày

Để triển khai thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy chi bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập rộng rãi trong nội bộ và quần chúng nhân dân; chú trọng xây dựng các chuyên đề phù hợp gắn với từng loại hình chi, đảng bộ. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, có sự trao đổi, giải thích, uốn nắn kịp thời… Qua đó từng bước giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình; góp phần chuyển biến tư tưởng, nhận thức, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc khoa học, tích cực, chăm lo tốt đời sống nhân dân.

 Song song đó, các chi bộ cũng cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt thiết thực phù hợp; duy trì và xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong tất cả các vấn đề của chi bộ. Từ đó huy động được nguồn lực, phát huy sức  mạnh, trí tuệ tập thể, của đảng viên trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của chi bộ; tạo dựng được niềm tin trong nội bộ và quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, trên thực tế ở một số chi bộ, ngành, địa phương chưa gắn được công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương mình; công việc cụ thể, hằng ngày của từng cán bộ, đảng viên. Từ đó, chưa thấy hết vai trò, ý nghĩa cũng như hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Theo tôi, để làm được điều này, từng cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự học, tự rèn; tự tìm tòi, nghiên cứu, học tập các nội dung cốt lõi và đề ra kế hoạch khắc phục khuyết điểm (nếu có). Hơn hết, với vai trò là đầu tàu, người đứng đầu cấp ủy phải làm hết trách nhiệm, vai trò của mình trong việc định hướng, gợi mở, đề xuất, làm rõ các nội dung cốt lõi của việc học tập và làm theo gương Bác, các giải pháp, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

QUỲNH LAM (Lược ghi)

Chia sẻ bài viết