26/02/2013 - 20:31

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ HỘI NÔNG DÂN

Gắn kết xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 08 NQLT/HND-BNN giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2012 -2020, Hội Nông dân và Sở NN&PTNT TP Cần Thơ đã thống nhất ban hành Chương trình liên tịch "Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, XDNTM giai đoạn 2012-2020" vào cuối tháng 9-2012. Chương trình này làm mối liên kết truyền thống giữa 2 đơn vị thêm gắn bó và từ đây vai trò, trách nhiệm trong việc hoàn thành các tiêu chí về XDNTM cũng được xác định một cách rõ ràng…

* Chủ động liên kết

Thời gian qua, với sự tuyên truyền, vận động đóng góp XDNTM từ Hội nông dân và ngành nông nghiệp thành phố, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được làm mới. Trong ảnh: Người dân tham gia làm đường ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. 

Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, cho biết: Chương trình nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của hai đơn vị trong việc hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao trình độ sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản. Đồng thời, tổ chức nông dân thi đua phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng tạo tiền đề vận động đóng góp XDNTM… Theo đó, nội dung hợp tác thể hiện ở 3 khía cạnh: tập trung cho công tác thông tin, tuyên truyền; đẩy mạnh hoạt động khuyến nông hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất; tăng cường phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM và phát triển kinh tế hợp tác. Trong đó, hoạt động khuyến nông hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất là chủ đạo. Hội Nông dân cùng Sở NN&PTNT TP Cần Thơ có nhiệm vụ lên kế hoạch xây dựng và thực hiện các dự án khuyến nông, mô hình Câu lạc bộ khuyến nông, Câu lạc bộ nông dân làm kinh tế giỏi… Ngoài ra, 2 bên cũng liên kết với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, dài hạn tại chỗ cho hội viên, nông dân về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và ngành nghề nông thôn phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại địa phương.

Trong Chương trình liên tịch "Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, XDNTM giai đoạn 2012-2020", trách nhiệm của 2 đơn vị được "phân vai" rõ ràng. Cụ thể: Hội Nông dân TP Cần Thơ chỉ đạo Hội Nông dân các huyện chủ động phối hợp với Phòng NN&PTNT xây dựng kế hoạch, nội dung, đề xuất các chương trình, dự án và tổ chức triển khai phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế. Hằng năm, căn cứ vào đề xuất của Hội Nông dân, Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng NN&PTNT phối hợp với Hội Nông dân huyện lên kế hoạch thực hiện các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, chia sẻ: "Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2008-2013 xác định "Phong trào nông dân thi đua XDNTM" là một trong 3 phong trào thi đua lớn, trọng tâm của hội. Như vậy, mặc dù đến năm 2012, Hội Nông dân và Sở NN&PTNT TP Cần Thơ mới tiến hành ký kết Chương trình liên tịch, song sự tương tác, hỗ trợ để nông dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng giữa 2 đơn vị đã mang tính truyền thống từ nhiều năm trước…".

* Kết quả khả quan

Theo Hội Nông dân TP Cần Thơ, cụ thể hóa Chương trình "Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, XDNTM giai đoạn 2012-2020", các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên và nông dân hăng hái lao động sản xuất, tích cực thực hiện các tiêu chí như: giao thông, thủy lợi, nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, cơ cấu lao động, văn hóa, môi trường… Thời gian qua, các cấp hội nông dân cùng ngành nông nghiệp triển khai thực hiện mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" tại các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai và Vĩnh Thạnh. Với hình thức sản xuất mới này, không chỉ giúp nông dân giảm chi phí giống, phân thuốc, công lao động mà còn đem về lợi nhuận từ 3,13-4,37 triệu đồng/ha so với nông dân sản xuất ngoài mô hình. Bên cạnh đó, nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ XDNTM, Hội nông dân và Sở NN&PTNT TP Cần Thơ còn vận động bắc mới, sửa chữa 258 cây cầu, hơn 135,6km đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương với khối lượng 37.547m3, cất 12 nhà tình thương trị giá 112 triệu đồng…

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Thạnh, sau khi Chương trình liên tịch triển khai, phong trào tăng cường liên kết hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất thông qua các hoạt động như: tập huấn, chuyển giao khoa học, công nghệ mới; tham quan các mô hình sản xuất tiên tiến, đạt hiệu quả để nông dân học tập, nhân rộng... diễn ra khá đồng bộ. Trong việc thực hiện mô hình "Cánh đồng mẫu lớn", với sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa Hội Nông dân và Phòng NN&PTNT qua hoạt động hỗ trợ, giám sát và đàm phán với các doanh nghiệp, sản xuất lúa gạo của Vĩnh Thạnh đã cơ bản khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Các tổ liên kết bước đầu chú ý đến chất lượng lúa gạo, hình thành ý thức sản xuất theo đơn đặt hàng, theo nhu cầu thị trường…

Tại huyện Phong Điền, xác định kinh tế hợp tác có vai trò quan trọng trong việc XDNTM, Hội nông dân và Phòng NN&PTNT đặc biệt chú trọng việc xây dựng và nâng chất các Câu lạc bộ khuyến nông, Câu lạc bộ nông dân làm kinh tế giỏi... Ông Nguyễn Lạc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phong Điền, cho biết: "Với định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, hiện 2 đơn vị đang nỗ lực mở rộng và nâng cao hiệu quả diện tích vườn cây ăn trái, xây dựng vùng chuyên canh, đa canh nông sản hàng hóa chất lượng cao (hoa kiểng, rau màu, dâu Hạ Châu…). Thời gian tới, Huyện hội tập trung thực hiện 14/20 tiêu chí có liên quan theo Kế hoạch số 91-KH/HNDH về việc Hội Nông dân Phong Điền tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2010-2020…".

Một số ý kiến cho rằng, sự khắn khít giữa Hội Nông dân và ngành nông nghiệp thành phố trong thực hiện các chính sách về xây dựng các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, xây dựng đê bao khép kín, hỗ trợ cây con giống… tạo được sự phấn khởi trong dân. Vì vậy, 2 đơn vị cần tận dụng "chân rết" là các cán bộ kỹ thuật, khuyến nông, các chi, tổ hội nông dân tại các xã, ấp để đẩy mạnh tuyên truyền XDNTM, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong nhân dân để họ hiểu rằng chính họ là chủ thể trong quá trình XDNTM. Theo ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, với tư cách là thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình XDNTM thành phố, sắp tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục ký kết các Chương trình liên tịch XDNTM với các sở, ngành hữu quan để cùng hợp lực đưa công cuộc XDNTM ở TP Cần Thơ thành công tốt đẹp…

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết