30/06/2020 - 06:00

Duy trì, phát triển mô hình liên kết sản xuất lúa 

(CT)- Vụ đông xuân 2019-2020 và hè thu 2020, diện tích sản xuất lúa được nông dân huyện Cờ Đỏ tham gia các mô hình liên kết, hợp tác với nhau và với doanh nghiệp để sản xuất tiêu thụ lúa đạt gần 11.000ha/vụ.

Thu hoạch lúa bằng máy móc cơ giới tại cánh đồng lớn ở huyện Cờ Đỏ.

Qua 2 vụ lúa, tính chung các địa phương tại huyện đã thực hiện các mô hình, dự án liên kết (mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg) với tổng diện tích 21.848,8ha, đạt 68,27% so với kế hoạch năm 2020 (32.000ha). Cụ thể, vụ Đông Xuân 2019-2020, huyện Cờ Đỏ gieo trồng được 22.240,36ha lúa, trong đó, có 10.985ha của 5.759 nông hộ tham gia các mô hình liên kết. Có 11 đơn vị, doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa cho nông dân trong các mô hình liên kết (Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, Doanh nghiệp tư nhân Trung Thạnh, Công ty TNHH Nông sản Vinacam Cờ Đỏ, Doanh nghiệp tư nhân Thắng Lợi 2, Doanh nghiệp Ngọc Ngân, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ, Nông trường Sông Hậu, Công ty Ngọc Quang Phát, Công ty Tân Thành, Trại giống Cờ Đỏ, Hợp tác xã Công nghệ cao Hoa Sen). Vụ hè thu 2020, huyện Cờ Đỏ xuống giống được 21.823ha lúa, trong đó, có 10.863,8ha của 5.745 hộ dân tham gia các mô hình liên kết và có 11 doanh nghiệp tham gia bao tiêu lúa.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ, đến nay nông dân xuống giống vụ lúa Thu Đông 2020 được 16.918ha, đạt 84,6% so với kế hoạch. Dự kiến, vụ lúa này diện tích tham gia các mô hình liên kết đạt hơn 10.250ha và tiếp tục có 11 đơn vị, doanh nghiệp tham gia bao tiêu lúa cho nông dân.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết