25/06/2011 - 10:07

Đưa Luật Thanh tra vào cuộc sống

(CT)- Ngày 24-6-2011, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc triển khai Luật Thanh tra năm 2010 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc. Tham dự Hội nghị tại cầu truyền hình TP Cần Thơ có đồng chí Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các quận, huyện và ngành thanh tra của thành phố.

Luật Thanh tra mới được Quốc hội sửa đổi, bổ sung và thông qua vào ngày 15 -11- 2010 bao gồm 7 Chương, 78 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011. Việc ban hành Luật Thanh tra 2010 đã khắc phục những bất cập của Luật Thanh tra năm 2004. Nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện Luật Thanh tra mới hiệu quả, Thanh tra Chính phủ đã triển khai những quy định Luật Thanh tra năm 2010 và yêu cầu các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai sâu rộng, góp phần đưa văn bản pháp quy này vào cuộc sống. Tại cầu truyền hình ở TP Cần Thơ, đồng chí Võ Thị Hồng Ánh đề nghị ngành thanh tra của thành phố cũng như các cấp ủy Đảng, chính quyền quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, nhanh chóng tổ chức tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra, đồng thời kiện toàn bộ máy hoạt động, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả khi Luật Thanh tra năm 2010 chính thức có hiệu lực thi hành.

V.L

Chia sẻ bài viết