06/09/2013 - 13:43

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 5-9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm thảo luận hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII và thông qua nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận đến hết năm 2013.

Dự hội nghị có các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo ý kiến của Bộ Chính trị: đồng ý để đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa VII thôi tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để nghỉ hưu theo chính sách của Đảng, Nhà nước; giới thiệu đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương, cử bổ sung vào Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII. Hội nghị đã nghe tờ trình của Đoàn Chủ tịch gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo điều lệ.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình của Đoàn Chủ tịch, cử đồng chí Nguyễn Thiện Nhân giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII.

HOÀNG GIANG (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết