22/10/2013 - 21:02

Đình chỉ lưu hành thuốc Comepar, Pantilon 40

(CT)- Căn cứ công văn của Cục Quản lý Dược, Sở Y tế TP Cần Thơ thông báo đến các cơ sở y tế đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc COMEPAR (Lansoprazole capsule), Số lô: CC-13101, NSX: 02/01/2012, HD: 01/01/2016, SĐK: VN-5310-08. Thuốc do Công ty Chemfar Organics (P) Ltd., India sản xuất, Công ty CP Dược TBYT Đà Nẵng nhập khẩu. Lý do: Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan giai đoạn trong đệm pH 6,8.

Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc viên bao phim tan trong ruột PANTILON 40, Số lô: KE 669, NSX: 09/10/2012, HD : 08/10/2015, SĐK: VN-7968-09 do Công ty Kausikh Therapeutics (P) Ltd., India sản xuất; Công ty CP Armephaco nhập khẩu. Lý do: Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chỉ tiêu định lượng, độ hòa tan trong môi trường đệm pH 6,8 và tính chất.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi toàn bộ lô thuốc nói trên.

H.H

Chia sẻ bài viết