08/12/2022 - 10:32

Điểm nhấn “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới” 

Bài, ảnh: MỸ THANH

Quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở TP Cần Thơ những năm qua ghi dấu ấn với việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM gắn với phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức XDNTM”. Qua phát động sâu rộng, sôi nổi, phong trào đã khơi dậy sức dân, góp phần thúc đẩy tiến độ XDNTM; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn; an ninh chính trị và trật tự xã hội khu vực nông thôn luôn được giữ vững.

Sôi nổi thi đua

Hưởng ứng phong trào

Hưởng ứng phong trào "Cần Thơ chung sức XDNTM", các huyện, xã XDNTM trên địa bàn TP Cần Thơ hăng hái thi đua tăng gia sản xuất. Trong ảnh: Nhà vườn huyện Phong Điền thu hoạch xoài.

Ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Cần Thơ, cho biết: Năm 2022, phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM” giai đoạn 2021-2025 được TP Cần Thơ triển khai thực hiện ngay từ đầu năm và được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM và đô thị văn minh”. Trong tháng 6-2022, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức XDNTM” giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch triển khai gắn liền với các chỉ tiêu, tiêu chí, nhiệm vụ cụ thể, đi vào chiều sâu, được sự đồng thuận giữa các tổ chức xã hội và nhân dân góp phần mang lại nhiều thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Thực tế, các sở ngành, đoàn thể của thành phố cũng có nhiều mô hình, cách làm hay trong thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới. Đơn cử, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ có cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, Hội LHPN thành phố có mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung sức XDNTM”… Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức XDNTM” giai đoạn 2021-2025, Sở chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc và các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp Phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM” giai đoạn 2021-2025 với phong trào “Cần Thơ chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau và công tác an sinh xã hội”. Theo đó, tập trung triển khai gắn với các chỉ tiêu, tiêu chí, nhiệm vụ cụ thể như giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo; đảm bảo tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; đảm bảo bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn...

Các huyện XDNTM của thành phố đều ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2021-2025 gắn với phong trào thi đua tại địa phương. Trên địa bàn các huyện xuất hiện nhiều mô hình mới thúc đẩy cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với tiến trình đô thị hóa mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo hướng nhanh và bền vững.

Gỡ nút thắt

Mặc dù đạt được nhiều kết quả nổi bật, song việc phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM” nói chung và “Cần Thơ chung sức XDNTM” nói riêng tại một số cơ quan, đơn vị đôi lúc còn hình thức, chưa thường xuyên gắn kết thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, một số xã vẫn chưa phát huy tích cực vai trò của cộng đồng dân cư trong tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; chưa nhiệt tình tham gia xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, xử lý rác thải sinh hoạt, phế phẩm trong chăn nuôi…

Từng bước khắc phục những nút thắt trên, theo ông Trần Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, các xã nên tập trung phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể người dân. Để nâng chất toàn diện đời sống vật chất và tinh thần, người dân phải thể hiện vai trò chủ đạo trong tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác; đồng thời  phát huy giá trị văn hóa cộng đồng, xóm làng. Cùng với đó, họ cũng là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động bảo vệ môi trường; xây dựng kết cấu hạ tầng điện -đường -trường -trạm phục vụ sản xuất và đời sống.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: Kế hoạch số 137/KH-UBND đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, thành phố có 24/36 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, có 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Như vậy, với yêu cầu đặt ra các tiêu chí nông thôn mới ngày càng cao, các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động XDNTM cả chiều rộng và chiều sâu. Đồng thời, quan tâm xây dựng và tổ chức phát triển sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, tăng chất lượng sản phẩm. Đơn cử, mô hình hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị gắn với Chương trình OCOP, Chương trình tổng thể “Phát triển nông nghiệp xanh, sạch, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030”…

Mới đây, trong buổi làm việc với Đoàn giám sát Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ 3, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, yêu cầu TP Cần Thơ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời phát hiện thiếu sót tồn tại và có giải pháp khắc phục. Song song đó, tiếp tục khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong XDNTM nhằm khích lệ tinh thần, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ cho các địa phương cùng phấn đấu.

 

Chia sẻ bài viết