23/10/2018 - 07:09

Để nhiều bên cùng thắng 

Mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức Lễ Tôn vinh “Doanh nhân vì cộng đồng ĐBSCL”; “Doanh nghiệp phát triển bền vững ĐBSCL”;“Doanh nhân tiêu biểu ĐBSCL năm 2018” và “Doanh nghiệp tiêu biểu ĐBSCL năm 2018” tại Cần Thơ. Năm nay, VCCI Cần Thơ trao 2 danh hiệu mới là: “Doanh nghiệp phát triển bền vững ĐBSCL” và “Doanh nhân vì cộng đồng ĐBSCL”. Trong đó, danh hiệu “Doanh nghiệp phát triển bền vững ĐBSCL”  nhằm vinh danh những doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, phát triển ổn định, bền vững trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Danh hiệu “Doanh nhân vì cộng đồng ĐBSCL” công nhận sự năng động, sáng tạo, hiệu quả trong điều hành doanh nghiệp; đóng góp nhiều cho các hoạt động xã hội, vì cộng đồng; mạnh dạn, tích cực, có những sáng kiến cho môi trường kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương. 


Khu trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp dược tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu ĐBSCL năm 2018”. Ảnh: MỸ THANH

VCCI Cần Thơ đã trao danh hiệu “Doanh nghiệp phát triển bền vững” cho 35 doanh nghiệp, có 28 doanh nhân đạt danh hiệu “Doanh nhân vì cộng đồng ĐBSCL”, 29 doanh nhân đạt danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu ĐBSCL” và 39 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu ĐBSCL năm 2018”. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp ĐBSCL không ngừng nỗ lực đổi mới sáng tạo vì lợi ích kinh doanh và lợi ích cộng đồng. Theo VCCI Cần Thơ, phát triển bền vững là ngôn ngữ chung của các nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Tổ chức Kinh tế thế giới cũng đã đặt ra 17 tiêu chí cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay không chỉ nhắm đến lợi nhuận, hiệu quả mà phải đồng thời phải đạt các mục tiêu về trách nhiệm xã hội và thân thiện với môi trường.

Thực tế những năm qua cho thấy, ĐBSCL là địa bàn có những sáng kiến rất tốt về cải thiện môi trường kinh doanh và khởi nghiệp, trong đó, thể hiện rõ nét nhất là ĐBSCL luôn là nơi có điểm số trung bình PCI cao nhất trong 6 vùng trên cả nước liên tục từ năm 2014 trở lại đây; nơi có môi trường hoạt động an toàn về pháp lý cao nhất; nơi các doanh nghiệp tư nhân được hoạt động trong một môi trường kinh doanh bình đẳng nhất. Đây cũng là nơi cộng đồng doanh nghiệp được lắng nghe nhiều nhất và vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp được đánh giá cao.

Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ĐBSCL với sự năng động, sáng tạo trong kinh doanh, quản lý đã vượt qua thách thức, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh đi vào ổn định. Hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra sâu rộng, nhiều cơ hội, thách thức đã và đang đặt ra trước mắt đòi hỏi doanh nghiệp, doanh nhân phải chuyển mình thích ứng. Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế đa phương và song phương là tình trạng cạnh tranh gay gắt, rào cản kỹ thuật cho các sản phẩm xuất khẩu ngày càng dày đặc làm gia tăng thêm khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, trong bối cảnh cạnh tranh sống còn, doanh nghiệp bắt buộc phải thay đổi ngay từ nhận thức đến hành động.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI Việt Nam, nhấn mạnh: Đối với các doanh nghiệp ĐBSCL, nguyên tắc cốt lõi là phải thay đổi tư duy từ đôi bên cùng thắng sang nhiều bên cùng thắng, cùng hưởng lợi. Yếu tố nguồn nhân lực và sáng tạo là những nhân tố quan trọng đảm bảo phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong bối cảnh nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động không còn là lợi thế thì sự sáng tạo từ nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quyết định trong những năm tới. Do đó, doanh nghiệp cần tái cấu trúc, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực. Chính quyền vùng ĐBSCL cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi; thể hiện rõ sự thân thiện, quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp để thắp lửa, động viên phong trào đổi mới sáng tạo, tạo ra sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững” – ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI Việt Nam nhấn mạnh. 

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
VCCI Cần Thơ