14/04/2019 - 19:09

Đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng mất vệ sinh

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh khu đất Công ty Cổ phần 720 (đoạn hẻm 17 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) cho thuê lại để chứa phế liệu không đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Ngày 8-10-2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND quận Bình Thủy, UBND phường Bình Thủy khảo sát hiện trạng khu đất Công ty Cổ phần 720 tại số 17 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy và có văn bản báo cáo UBND thành phố. Ngày 9-11-2018, UBND thành phố có Công văn số 3812/UBND-KT với nội dung chỉ đạo như sau:

- Đề nghị Công ty Cổ phần 720 có trách nhiệm quản lý phần đất tại số 17 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy theo quy định, không để các hộ dân lấn chiếm, sử dụng gây ô nhiễm môi trường.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố có văn bản gửi TAND quận Ninh Kiều đang thụ lý việc Công ty Cổ phần 720 khởi kiện, để đôn đốc sớm đưa ra xét xử vụ việc theo đúng quy định; tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết các thủ tục đất đai đối với Công ty Cổ phần 720 theo đúng quy định của pháp luật sau khi có kết quả của TAND quận Ninh Kiều.

- Giao UBND quận Bình Thủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, xử lý việc các hộ dân lấn chiếm đất tại khu đất nêu trên theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi TAND quận Ninh Kiều sớm xem xét, giải quyết vụ kiện của Công ty Cổ phần 720. Tuy nhiên, đến nay TAND quận Ninh Kiều chưa giải quyết hoàn tất vụ án nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở lập thủ tục đất đai theo quy định.

 Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Bình Thủy báo cáo kết quả thực hiện tại Công văn số 3812/UBND-KT ngày 9-11-2018 của UBND thành phố, trường hợp các hộ dân không còn lấn chiếm đất thì sẽ không gây ô nhiễm môi trường.

Chia sẻ bài viết