18/04/2020 - 17:39

Đề nghị xóa hoặc giảm diện tích quy hoạch 

Cử tri phường Trà Nóc, quận Bình Thủy phản ánh, quy hoạch dự án khu dân cư và chợ Trà Nóc đến nay đã lâu, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân. Cử tri đề nghị quận quan tâm xóa hoặc giảm diện tích quy hoạch lại cho phù hợp thực tế. Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy như sau:

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và chợ Trà Nóc, phường Trà Nóc, được UBND quận Bình Thủy phê duyệt tại Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 24-2-2011. Theo đó, quy hoạch khu dân cư và chợ này có quy mô diện tích 29,34ha. Ngày 24-7-2019, UBND quận Bình Thủy đã ban hành Công văn số 2051/UBND-KT, với nội dung thống nhất chủ trương cho Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam tổ chức khảo sát địa điểm để lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng chợ Trà Nóc. Đồng thời, UBND quận đã giao Trưởng Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với thủ trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND phường Trà Nóc cung cấp các tài liệu có liên quan và phối hợp hỗ trợ Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam tổ chức khảo sát địa điểm để lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng chợ Trà Nóc theo quy định.

Chia sẻ bài viết