23/09/2015 - 13:58

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị xem, xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách

Trước kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố, cử tri thành phố kiến nghị xem, xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách vì hiện nay nhiều căn nhà đã bị xuống cấp. Cử tri cũng đề nghị thành phố kiến nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh tuổi được hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi xuống là 75 tuổi; nâng mức trợ cấp đối với người cao tuổi cho phù hợp hơn. Nội dung trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố như sau:

* Về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách:

Theo Quyết định số 2786/QĐ-UBND, ngày 30-8-2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, TP Cần Thơ tiến hành xây dựng và sửa chữa 1.266 căn nhà tình nghĩa được chia thành 2 giai đoạn. Hiện nay, TP Cần Thơ đã và đang thực hiện hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa theo quyết định của Thủ tướng chính phủ. Giai đoạn 1 đã xây dựng 456 căn nhà tình nghĩa (năm 2014) và tiếp tục xây dựng giai đoạn 2 là 32 căn nhà và sửa chữa 526 căn. Trong giai đoạn 2, thành phố có đề nghị bổ sung xây mới thêm 279 căn nhà và sửa chữa 384 căn nhà.

Trong thời gian tới, Sở lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục vận động nguồn kinh phí xã hội hóa trong từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố để tiếp tục hỗ trợ xây dựng và sửa chữa cho người có công trên địa bàn thành phố.

* Về đề nghị xem xét, điều chỉnh độ tuổi được hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi xuống còn 75 tuổi:

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xin ghi nhận kiến nghị của cử tri đối với vấn đề nêu trên. Đồng thời xin báo cáo thêm, nhân sơ kết 5 năm thực hiện Luật Người cao tuổi và Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2015, Sở đã có kiến nghị hạ độ tuổi người cao tuổi không có lương hưu, bảo hiểm xã hội hưởng chính sách trợ giúp xã hội xuống 75 tuổi thay vì 80 tuổi như hiện nay về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để xem xét.

Đối với người cao tuổi thuộc diện trợ cấp xã hội thuộc hộ nghèo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đang trình UBND thành phố ban hành quyết định thực hiện theo Nghị định số 136 với mức chuẩn là 270.000 đồng áp dụng cho hệ số 1.

Chia sẻ bài viết