13/09/2013 - 22:15

Đề nghị xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các phòng học đã xuống cấp

Cử tri các quận, huyện Cái Răng, Vĩnh Thạnh, Phong Điền đề nghị ngành giáo dục quan tâm đến việc xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các phòng học và trang bị cơ sở vật chất cho các trường học đã xuống cấp trên địa bàn. Nội dung công văn trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, như sau:

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đều có triển khai kế hoạch cung ứng thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ yêu cầu dạy và học của tất cả cơ sở giáo dục trong ngành, đặc biệt là đầu tư cho các trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia và trường cận chuẩn; đồng thời thay thế thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp tại các trường có nhu cầu đăng ký bổ sung.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục lập kế hoạch nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp bằng nguồn vận động xã hội hóa, góp phần đáp ứng yêu cầu phục vụ cho năm học mới. Đặc biệt chú trọng nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất và công trình xây dựng cơ bản trường học gắn với kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia, với tiêu chí xã nông thôn mới.

 

Chia sẻ bài viết