03/10/2023 - 21:06

Đề nghị xây dựng bờ kè chống sạt lở

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị thành phố có kế hoạch xây dựng bờ kè từ cầu Bò Ót đến cầu Kênh Thắng Lợi. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Kênh Bò Ót (đoạn từ cầu Bò Ót đến ngã ba sông Bò Ót - kênh Thắng Lợi 1) là một trong những tuyến kênh nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn quận Thốt Nốt (hiện trạng lòng kênh khá sâu, vận tốc nước chảy khá lớn, hai bên bờ kênh có nhiều nhà dân được xây dựng sát mép bờ, thậm chí lấn hẳn ra lòng kênh, rất nguy hiểm). Trong quá trình lập quy quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố đã xem xét đưa dự án kè chống sạt lở sông Bò Ót (từ cầu Bò Ót đến ngã ba sông Bò Ót - kênh Thắng Lợi 1), với chiều dài (hai bên bờ) là 3.300m, tổng kinh phí dự kiến là 330 tỉ đồng, vào danh mục các công trình kè chống sạt lở trọng điểm để ưu tiên xem xét đầu tư trong thời gian tới khi cân đối được nguồn vốn.

Bên cạnh đó, để khắc phục tình trạng sạt lở, UBND thành phố đã giao ngành nông nghiệp phối hợp với UBND quận Thốt Nốt đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt là nâng cao ý thức phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh rạch; kịp thời thông báo, cảnh báo các vị trí có nguy cơ sạt lở cao để người dân chủ động ứng phó, di dời đến nơi an toàn.

Trong thời gian tới, UBND thành phố chỉ đạo ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với UBND quận Thốt Nốt chủ động rà soát, tham mưu đề xuất, ưu tiên đầu tư xây dựng các đoạn kè chống sạt lở tại các vị trí đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm trên tuyến này.

Chia sẻ bài viết