29/04/2020 - 06:54

Đề nghị tu sửa đường

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường Đinh Công Chánh, phường Long Hòa, nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy như sau:

Tuyến đường Đinh Công Chánh, thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy đã được đầu tư nâng cấp mở rộng, với chiều rộng mặt đường 4m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng và bê tông nhựa nóng. Hiện trạng tuyến đường vẫn đảm bảo cho người dân lưu thông được thuận tiện. Trường hợp mặt đường xảy ra hư hỏng thì Phòng Quản lý đô thị sẽ phối hợp với UBND phường Long Hòa khảo sát và xin ý kiến UBND quận Bình Thủy thực hiện duy tu, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn. Trong tháng 6 năm 2019 đã thực hiện hoàn thành duy tu sửa chữa mặt đường tuyến đường trên với tổng diện tích 324m2 từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2019.

Chia sẻ bài viết