23/09/2013 - 21:43

Đề nghị tiếp tục quan tâm đến cán bộ đoàn thể cấp xã

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố quan tâm đối với các cán bộ đoàn thể cấp xã. Cụ thể là có chế độ đối với cấp phó các Hội. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ thành phố, như sau:

Theo Điều 13 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính (xã loại 1 là 22 người; xã loại 2 là 20 người và xã loại 3 là 19 người).

Vừa qua, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực. Trong Nghị quyết mới ban hành, HĐND thành phố đã quy định rất cụ thể số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực. Nếu quy định thêm chế độ phụ cấp đối với cấp phó các Hội (Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi…) thì cũng đồng nghĩa với việc tăng thêm số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Từ đó, sẽ vượt quá số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã mà Chính phủ đã quy định.

 

Chia sẻ bài viết