16/10/2016 - 16:35

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị tiếp tục khắc phục tình trạng dây điện, cáp viễn thông chằng chịt

Trước kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố, cử tri quận Bình Thủy đề nghị các ngành chức năng tiếp tục khắc phục tình trạng dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, gây nguy hiểm và mất mỹ quan đô thị ở các tuyến đường trên địa bàn quận. Nội dung trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố như sau:

Thời gian qua, các đơn vị, doanh nghiệp điện lực, viễn thông và truyền hình cáp đã phối hợp chặt chẽ thực hiện chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin và điện lực theo Kế hoạch số 118/KH-UBND của UBND thành phố về chỉnh trang hệ thống cáp treo thông tin và điện lực. Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo cắt 132 cuộn cáp "vô chủ"; treo, làm gọn 594 cuộn cáp có măng xông. Đồng thời, tổng rà soát và chỉ đạo các đơn vị thực hiện cắt, hàn nối lại 1.112 cuộn cáp dự phòng dư thừa, cắt nhiều cáp sub, cáp thừa bỏ đầu và làm gọn tại trụ. Đến nay, hoàn thành chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp tại 93 tuyến đường, với tổng chiều dài trên 174 km. Ngoài ra, các đơn vị, doanh nghiệp còn phối hợp thực hiện di dời, ngầm hóa hệ thống cáp (do giải tỏa, làm đường, nâng cấp đường...) theo quy hoạch và các dự án xây dựng, phát triển giao thông của thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp để rà soát và đề ra phương hướng thực hiện chỉnh trang, gông cáp giai đoạn 2. Cụ thể như sau:

- Điện lực TP Cần Thơ tiếp tục chủ trì, phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp tổ chức thực hiện chỉnh trang, gông cáp đến hết năm 2016 đối với 62 tuyến đường, hẻm với tổng chiều dài 83,32 km theo đề xuất của các địa phương và Điện lực TP Cần Thơ. Trong đó, trên địa bàn quận Bình Thủy là 11 tuyến với tổng chiều dài 13,487 km.

- Phòng Văn hóa Thông tin các quận, huyện rà soát và đề xuất nhiệm vụ chỉnh trang, bó cáp tại các tuyến đường, hẻm, nhánh hẻm trên địa bàn quản lý. Việc đề xuất có thứ tự ưu tiên, phân kỳ thực hiện để đảm bảo đến năm 2020 (hoặc trước năm 2020) phải hoàn thành công tác chỉnh trang, bó cáp trên toàn địa bàn. Trước mắt, đề xuất thực hiện từ 20 - 30% khối lượng trong năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Điện lực thành phố nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện chỉnh trang, gông cáp tại các tuyến đường, hẻm, nhánh hẻm có nhiều cáp, phức tạp. Khối lượng còn lại, Sở sẽ giao các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp cùng phối hợp, tổ chức thực hiện chỉnh trang, bó cáp.

Chia sẻ bài viết