24/10/2013 - 22:08

Đề nghị thực hiện nhanh dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô

Cử tri thành phố phản ánh dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô thực hiện chậm, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, như sau:

- Dự án chậm triển khai và kéo dài nhiều năm nay đã gây bức xúc cho người dân trong vùng dự án. Hiện nay, UBND thành phố giao dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô cho Sở Xây dựng là đơn vị đầu mối (dự án thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước).

- Sở Xây dựng đang lên kế hoạch phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan rà soát và xác định lại sự cần thiết đầu tư dự án; đồng thời xem xét lại nguồn lực để triển khai thực hiện dự án. Sau khi rà soát và xác định lại sự cần thiết đầu tư dự án, Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND thành phố về kết quả rà soát và có ý kiến đề xuất về việc triển khai thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô.

Chia sẻ bài viết