12/12/2019 - 06:46

Đề nghị thu gom rác thải

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị quan tâm thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Nội dung trả lời của UBND huyện Phong Điền trả lời như sau: 

Hiện tại, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Minh Thông (Công ty trúng thầu thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt) thực hiện việc thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt và chất thải rắn đúng theo quy định của UBND thành phố về phân loại rác tại nguồn. Đối với các hộ dân, chất thải rắn, rác thải nguy hại không đốt được như chai, lọ thủy tinh, mảnh kính… thông báo đến người dân phải phân loại và lưu chứa riêng không để lẫn lộn với chất thải sinh hoạt, công ty sẽ tổ chức thu gom vào ngày thứ bảy hàng tuần (thu giá dịch vụ chất thải sinh hoạt theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 30-12-2016).

Đối với các cơ sở kinh doanh, công ty: Chất thải sinh hoạt và chất thải rắn phải phân loại và lưu chứa riêng không để lẫn lộn, thời gian và phương thức thu gom, công ty sẽ thỏa thuận giữa hai bên, thu gom hằng ngày hoặc thứ bảy và chủ nhật hằng tuần (thu giá dịch vụ chất thải sinh hoạt và chai, lọ thủy tinh, mảnh kính…, theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 30-12-2016).

Chia sẻ bài viết