01/11/2013 - 22:10

Đề nghị thông tin về dự án khu tái định cư Khu B, khu vực 7, phường An Bình

Cử tri đề nghị thông tin cụ thể đối với dự án khu tái định cư Khu B, khu vực 7, phường An Bình, quận Ninh Kiều có triển khai thực hiện không và khi nào thực hiện để nhân dân có kế hoạch trong sản xuất và xây dựng nhà ở. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều, như sau:

Khu tái định cư Khu B, khu vực 7, phường An Bình, quận Ninh Kiều đã được UBND thành phố giao cho nhà đầu tư Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Xây dựng (TDC) - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội tại Công văn số 3284/UBND-KT ngày 15-7-2010. Sau khi có chủ trương, nhà đầu tư đã triển khai thực hiện hoàn thành đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và đã được UBND quận Ninh Kiều phê duyệt tại Quyết định số 5930/QĐ-UBND ngày 9-12-2010. Năm 2011, nhà đầu tư đã triển khai ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều đã xây dựng xong phương án tổng thể giải phóng mặt bằng tái định cư và cũng đã hoàn thành dự toán đền bù đợt 1 đối với 21 hộ dân trong năm 2011. Nhưng từ đó đến nay, nhà đầu tư chưa thực hiện chi trả tiền bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng cho dân cũng như không có liên hệ với địa phương để thực hiện tiếp.

Việc chọn nhà đầu tư trên cơ sở xây dựng đảm trách và là đầu nối quản lý theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 2-2-2010 của UBND thành phố về việc ban hành quy định cơ chế đầu tư xây dựng các khu tái định cư không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Như vậy, cử tri đề nghị thông tin cụ thể về việc Khu tái định cư Khu B, khu vực 7, phường An Bình, quận Ninh Kiều đề nghị chuyển nội dung trên đến Sở Xây dựng thành phố trả lời, khi đó mới có những thông tin cụ thể và trách nhiệm nhất.

 

Chia sẻ bài viết