12/06/2024 - 18:24

Đề nghị thông tin về dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị rà soát, thông tin về tiến độ, thời gian thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) giai đoạn 1 (5,7ha) thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tại phường Long Tuyền. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Dự án bồi thường, hỗ trợ và TĐC giai đoạn 1 (5,7ha) thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tại phường Long Tuyền, có tổng số hộ dân ảnh hưởng dự án 61 trường hợp; nhu cầu TĐC khoảng 15 trường hợp, tương đương khoảng 15 nền. Dự án có tổng mức đầu tư 52.314.000.000 đồng. Thời gian thực hiện dự án: 2017-2023. Dự án đã hoàn tất công tác đo đạc, kiểm đếm lập hồ sơ bồi thường cho 61/61 trường hợp; đã ban hành thông báo thu hồi đất cho 43/43 trường hợp, họp xét tính pháp lý, thông qua Hội đồng bồi thường dự án, trình và được UBND quận Bình Thủy phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 60/61 trường hợp, với tổng số tiền là 38.860.000.000 đồng. Đã lập thủ tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 59/60 trường hợp, với tổng số tiền 38.836.000.000 đồng; 1 trường hợp đề nghị được bố trí nền TĐC sẽ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho dự án. Tổng số hộ đã bàn giao mặt bằng cho dự án là 36/43 trường hợp, diện tích là 5,35ha/5,7ha.

Đến nay, đã phê duyệt chính sách TĐC 60/60 trường hợp. Trong đó, đủ điều kiện TĐC 15 trường hợp, tương đương 15 nền, không đủ điều kiện xét TĐC 45 trường hợp. Đã bố trí TĐC cho 1/15 trường hợp, tương đương 1 nền. Hiện tại, không có quỹ nền TĐC để bố trí cho 14 trường hợp còn lại đã được phê duyệt chính sách TĐC. Sau khi có nguồn nền, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức bốc thăm, giao nền TĐC cho các trường hợp còn lại theo quy định.

Chia sẻ bài viết