20/12/2018 - 20:46

Đề nghị thông tin tiến độ xây dựng cầu, đường

Cử tri đề nghị thông tin về thời gian hoàn thành cầu Rạch Nhum, cầu Rạch Tra và dự án đường tỉnh 922 (giai đoạn 1 từ quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ). Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

- Công trình cầu Rạch Nhum, cầu Rạch Tra được UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư, với giá trị dự toán xây dựng công trình khoảng 53 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến 2020. Hiện nay, đơn vị trúng thầu đang tiến hành thi công dự án. Dự kiến thời gian hoàn thành theo hợp đồng là 335 ngày, tính từ tháng 8 năm 2018. 

- Dự án đường tỉnh 922 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ) được UBND thành phố giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư với giá trị dự toán xây dựng công trình khoảng 935 tỉ đồng. Theo đó, thời gian thực hiện dự án năm 2017 - 2020. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và đơn vị trúng thầu đã thương thảo, ký kết Hợp đồng; trong đó thời gian thi công dự án là 510 ngày, tính từ tháng 11 năm 2018.

 

Chia sẻ bài viết