31/03/2016 - 09:04

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị tháo gỡ khó khăn trong việc tách hộ khẩu đối với các hộ dân ở cặp sông Cái Sắn

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong việc tách hộ khẩu đối với các hộ dân sống cặp sông Cái Sắn để giải quyết nhu cầu về nơi ở cho con em của các hộ dân ở đây. Nội dung trả lời của UBND huyện Vĩnh Thạnh như sau:

Thực hiện Công văn số 135/UBND-NC ngày 31-8-2007 của UBND thành phố về việc đăng ký hộ khẩu trên địa bàn TP Cần Thơ, Công văn số 44/CATP (PC13) ngày 30-11-2007 của Công an TP Cần Thơ, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã thành lập Ban chỉ đạo để giải quyết hộ khẩu trên khu vực ven sông Cái Sắn (Quốc lộ 80). Qua kiểm tra, rà soát ở khu vực này có 326 hộ, 1277 khẩu (trong đó lập khẩu 147 hộ, 575 khẩu; tách hộ 179 hộ, 702 khẩu) có yêu cầu được đăng ký thường trú và tách khẩu. Ban chỉ đạo đã xét và thống nhất cấp sổ cho 308 hộ, 1210 khẩu (trong đó đăng ký thường trú 147 hộ, 575 khẩu và cho tách hộ 161 hộ, 635 khẩu). Số còn lại không đủ điều kiện là 18 hộ, 67 khẩu (trong đó tách hộ 17 hộ, 64 khẩu chỗ ở mới được xây dựng trong năm 2007 và 1 hộ, 3 khẩu mới từ nơi khác chuyển đến chỗ ở mới sang nhượng lại).

Đến năm 2009, thực hiện Công văn số 244/UBND-NC về việc giải quyết một số vướng mắc trong đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn TP Cần Thơ, Công văn số 23/CATP (PC13) ngày 8-6-2009 của Công an TP Cần Thơ về việc tiếp tục giải quyết đăng ký hộ khẩu trên địa bàn TP Cần Thơ. Qua rà soát lại thì có tổng số 105 hộ, 418 khẩu (số này trước đây vào năm 2007 khi công an xã, thị trấn đến kiểm tra rà soát, hướng dẫn hồ sơ thì không có nhà và một số trường hợp do thời gian cư trú chưa đủ 1 năm trở lên nên không đưa vào danh sách, phát sinh mới sau này). Huyện đã tổ chức cấp lần thứ 2, đã cấp sổ cho 70 hộ, 272 khẩu và còn lại hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho 35 hộ, 146 khẩu.

Qua 2 lần cấp (vào năm 2007 và năm 2009), Công an huyện Vĩnh Thạnh đã cấp sổ hộ khẩu cho 413 hộ, 1628 khẩu, đã giải quyết cơ bản nhu cầu cấp sổ hộ khẩu cho các hộ mé sông Cái Sắn cặp quốc lộ 80.

Nhưng đến thời điểm hiện nay, qua khảo sát đã phát sinh thêm 384 hộ, 1326 khẩu (số hộ và nhân khẩu này đa số là cất nhà trái phép lấn chiếm hành lang lộ giới trên tuyến lộ ven sông Cái Sắn. Vi phạm hành lang đường bộ, đường sông... có nhà ở, đất ở thuộc một trong những trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 5, Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18-4-2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú, nên không thể cấp sổ và tách khẩu được).

Thời gian tới, UBND huyện Vĩnh Thạnh sẽ có văn bản gửi UBND thành phố, Công an TP Cần Thơ xin chủ trương và hướng giải quyết cho 384 hộ, 1326 khẩu mới phát sinh trên.

Chia sẻ bài viết