10/03/2019 - 08:17

Đề nghị tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh dại

Cử tri phường Hưng Lợi đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về phòng, chống bệnh dại bởi tình trạng chó chạy rong ngoài đường, không ai quản lý, nếu cắn người thì khó đề phòng bệnh dại. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

Thời gian qua, UBND phường Hưng Lợi thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định pháp luật về việc thú nuôi phải được nhốt, giữ, tiêm ngừa phòng bệnh, trong đó có bệnh dại. Đồng thời, UBND phường phối hợp với các đoàn thể phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, pổ biến các văn bản xử phạt đối với các vi phạm về phòng, chống bệnh dại; nuôi nhốt gia súc, gia cầm và không để phóng uế nơi công cộng. Bên cạnh đó, tăng cường rà soát, kiểm tra các hộ có nuôi động vật, để tổ chức tiêm ngừa (cho động vật nuôi) theo quy định.

UBND quận chỉ đạo UBND các phường tiếp tục triển khai tuyên truyền đến người dân cách phòng chống và bài trừ bệnh dại, cũng như các văn bản pháp luật có liên quan để người dân biết và chấp hành.

Chia sẻ bài viết