15/04/2020 - 07:16

Đề nghị tăng cường quản lý trật tự xây dựng

Đại biểu HĐND quận Ninh Kiều đề nghị tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều như sau:

Thời gian qua, UBND quận chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận làm tốt công tác tham mưu trong quản lý trật tự xây dựng. Phòng Quản lý đô thị quận đã tham mưu UBND quận ban hành nhiều văn bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, như: xây dựng không phép, sai phép… Nhìn chung, tình hình xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, sông rạch trên địa bàn quận đã được hạn chế. UBND các phường thường xuyên phát hiện và rà soát, củng cố hồ sơ và triển khai cưỡng chế các công trình vi phạm...

Thời gian tới, UBND quận tiếp tục: (1) Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị khẩn trương tham mưu UBND quận ban hành Quy chế quản lý kiến trúc, xây dựng tại các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết; tăng cường kiểm tra, đôn đốc UBND các phường trong việc triển khai các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và lập thủ tục cưỡng chế các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất công, kinh, rạch thoát nước,… (2) Chỉ đạo UBND các phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, song song với việc xử phạt nghiêm nhằm nâng cao nhận thức của người dân; thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng (đối với các trường hợp đã có kế hoạch cưỡng chế). (3) UBND quận tiếp tục kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng sớm trình ban hành Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều. Sau khi quy hoạch được phê duyệt sẽ tích hợp vào kế hoạch sử dụng đất để công tác quản lý trật tự xây dựng được đảm bảo…

Chia sẻ bài viết