25/05/2019 - 19:37

Đề nghị tăng cường liên kết vùng trong phát triển du lịch

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị tăng cường liên kết vùng trong khai thác, phát triển du lịch của thành phố. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thành phố như sau:

Thời gian qua, thành phố đã ký kết hợp tác, thỏa thuận liên kết khai thác, phát triển du lịch với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, như: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Phước,… và các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. Nội dung ký kết: Hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; hợp tác xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác quy hoạch du lịch, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, kết nối tour, tuyến và tạo ra sự kiện du lịch đặc thù; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc,…

Để tăng cường liên kết vùng, tạo thêm động lực phát triển ngành du lịch thành phố, thời gian tới, ngành VHTTDL tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình liên kết vùng đã được ký kết, tháo gỡ các nút thắt cản trở liên kết vùng trong phát triển du lịch; chú trọng nâng cao vai trò của quản lý nhà nước trong các chương trình liên kết. Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài; xây dựng cơ chế chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế và người dân đầu tư phát triển du lịch; chú trọng phát triển du lịch “xanh” thân thiện với môi trường, hướng tới du lịch Cần Thơ phát triển bền vững.

Đồng thời, tích cực tham gia các sự kiện, lễ hội, hội chợ du lịch lớn trong nước và nước ngoài với danh nghĩa gian hàng chung để có cơ hội tiếp cận, mời gọi các đối tác, công ty lữ hành chuyên đưa khách quốc tế vào Việt Nam và thành phố; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng phục vụ để nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong vùng ĐBSCL. Song song đó là phối hợp tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ sử dụng các đường bay mới, nhằm duy trì và phát triển đường bay mới để thu hút khách du lịch...

Chia sẻ bài viết