11/11/2013 - 22:13

Đề nghị tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường

Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị các sở, ngành tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp, công ty sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Trong năm 2013, Sở đã tăng cường thanh tra môi trường trên địa bàn quận Bình Thủy, điển hình như: Công ty da Tây Đô, Công ty Pataya, Công ty liên doanh hóa sinh Phương Duy,... Qua phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp, công ty sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại quận Bình Thủy.

 

Chia sẻ bài viết