20/03/2023 - 21:27

Đề nghị sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị ngành chức năng thành phố sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Cầu số 1 trên đường Nguyễn Văn Linh. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án cải tạo kênh Cầu số 1 trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc gói thầu cải tạo kênh rạch nhánh trên địa bàn quận Ninh Kiều (gói thầu CT3-PW-1.19). Dự án do Ban Quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư.

Để sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Cầu số 1, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ODA phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu CT3-PW-1.19. Hiện nay, gói thầu này đã trình cấp thẩm quyền thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai. Dự kiến, thiết kế cơ sở sẽ được phê duyệt trong năm 2022 và triển khai thi công trong năm 2023.

Chia sẻ bài viết