17/04/2024 - 06:55

Đề nghị sớm hoàn thành Bệnh viện Ung Bướu

Cử tri quận Ninh Kiều, quận Cái Răng đề nghị sớm hoàn thành và đưa dự án Bệnh viện Ung Bướu (BVUB) vào sử dụng vì BVUB hiện nay trong tình trạng xuống cấp và quá tải người bệnh. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Dự án đầu tư xây dựng BVUB TP Cần Thơ (quy mô 500 giường) sử dụng vốn vay ODA Hungary được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Công văn số 6191/VPCP-QHQT ngày 8-9-2009. Hiệp định khung được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 1-6-2016. Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 25-1-2017 của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, với tổng mức đầu tư 1.727.942.372.000 đồng, trong đó: vốn vay ODA của Chính phủ Hungary là 56.927.480 Euro (tương đương 1.393.821.518.121 đồng, chiếm 80,66%) và vốn đối ứng của thành phố là 13.646.520 Euro (tương đương 334.120.853.879 đồng, chiếm 19,34%). Ngày 8-8-2022, Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh khoản 17 điều 1 Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 25-1-2017 của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ với thời gian thực hiện dự án được duyệt từ năm 2015-2026.

Hợp đồng số 07.8.217/HĐ-EPC giữa Sở Y tế (chủ đầu tư dự án) và liên danh nhà thầu có hiệu lực kể từ ngày 1-4-2019 và ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng là ngày 5-4-2019. Theo phụ lục điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng số 07/2021/PLHĐ-EPC ngày 20-9-2021, thời gian kết thúc hợp đồng là ngày 10-7-2022. Do Hiệp định vay của dự án được ký kết (lần 2) giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Eximbank Hungary đã hết hiệu lực vào ngày 11-7-2022 và không được gia hạn, dẫn đến không đủ cơ sở gia hạn hiệu lực của Hợp đồng thương mại (EPC) để tiếp tục thực hiện dự án.

Để tiếp tục triển khai thực hiện dự án, thành phố phải tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng mới để thực hiện phần khối lượng công việc còn lại của gói thầu Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị, công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) theo đúng quy định của pháp luật. Sở Y tế đã yêu cầu liên danh nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát rà soát thống nhất xác định khối lượng đã thực hiện làm cơ sở để thực hiện thanh lý hợp đồng và cũng là cơ sở để xác định giá trị phần khối lượng công việc còn lại của gói thầu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số khó khăn.

Với mục tiêu tái khởi động lại dự án sớm nhất, Sở Y tế tiếp tục phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND thành phố đề nghị các bộ, ngành hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan dự án và đề xuất phương án tái khởi động lại dự án.

Chia sẻ bài viết