28/11/2019 - 18:37

Đề nghị quản lý tốt chất lượng nông sản

Cử tri quận Thốt Nốt, huyện Phong Điền và huyện Cờ Đỏ đề nghị quản lý tốt chất lượng nông sản, hạn chế dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản sau thu hoạch. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

- Trên cây lúa: Nhằm tạo cơ sở công nghệ khoa học tiên tiến đáp ứng yêu cầu xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung làm nền tảng để phát triển vùng, chuỗi sản xuất lúa gạo bền vững của thành phố, bảo đảm các mục tiêu an toàn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư tối thiểu, khai thác bảo vệ  đất đai, môi trường an toàn bền vững, lợi tức của doanh nghiệp và nông dân ngày càng tăng ổn định, trong năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 246/QĐ-SNNPTNT về Quy trình sản xuất lúa sạch tại TP Cần Thơ và Quyết định số 302/QĐ-SNNPTNT về Tiêu chuẩn cơ sở sản xuất lúa sạch tại TP Cần Thơ. Từ vụ đông xuân 2017-2018, ban hành Công văn số 190/SNN&PTNT-KHTC về việc xây dựng cánh đồng sản xuất lúa sạch tại TP Cần Thơ. Hiện tại, đã có 10.000ha với 6.761 hộ tham gia cánh đồng lúa sạch tại các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt.

Vụ hè thu 2018 tiếp tục triển khai và vận động nông dân đăng ký xây dựng cánh đồng sản xuất lúa sạch tại thành phố trên cơ sở từng vùng, từng cánh đồng theo từng tổ chức của nông dân, hợp tác xã để từng bước xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng gắn với liên kết tiêu thụ đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Trên rau màu: Ngành đã  xây dựng và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất rau an toàn và mở rộng vùng sản xuất rau an toàn tập trung, hướng dẫn nông dân ứng dụng kỹ thuật thiết bị, công nghệ mới như màng phủ, nhà lưới, bón phân hữu cơ, bón vôi,… Hiện nay, đã mở rộng 18 vùng sản xuất rau với diện tích 229ha, sản lượng 28.390 tấn, với nhiều loại rau màu khác nhau. Đã tiến hành đánh giá chứng nhận hợp tác xã rau an toàn Long Tuyền sản xuất sản phẩm rau an toàn phù hợp với Quy trình VietGAP và tiếp tục theo dõi và hướng dẫn cho hợp tác xã duy trì kết quả chứng nhận.

Chia sẻ bài viết