14/06/2014 - 20:22

Đề nghị nâng mức cho vay ưu đãi

Cử tri phản ánh: Với mức cho vay ưu đãi trung bình từ 4 - 5 triệu đồng/hộ nghèo để phát triển sản xuất, kinh doanh là chưa phù hợp vì trượt giá, nên chưa tạo điều kiện thuận lợi để thoát nghèo. Cử tri đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tăng mức vay vốn trung bình từ 10 triệu trở lên. Nội dung trả lời của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ, như sau:

- Từ ngày 5-2-2007 đến 30-4-2014 Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ áp dụng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là 30 triệu đồng/hộ (theo Nghị quyết số 16/NHCS-HĐQT ngày 5-2-2007 của Hội đồng quản trị NHCSXH).

- Từ ngày 1-5-2014 Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ áp dụng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là 50 triệu đồng/hộ (theo Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 26-4-2014 của Hội đồng quản trị NHCSXH về việc nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh).

Tuy nhiên, hiện tại số vốn vay bình quân/hộ nghèo, hộ cận nghèo của toàn thành phố khoảng 10 triệu đồng, thấp hơn mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo theo quy định nêu trên. Nguyên nhân là do: Theo quy định việc cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo của NHCSXH được thực hiện theo phương thức ủy thác từng phần cho các hội, đoàn thể nên việc xét duyệt mức cho vay cụ thể đối với từng hộ vay dựa vào nhu cầu vốn, khả năng trả nợ, phương án sản xuất kinh doanh của người vay do chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét tại cơ sở.

Chia sẻ bài viết