27/01/2021 - 05:03

Đề nghị nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 926

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thành phố sớm nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 926, đoạn từ cầu Tây Đô đến chợ Trường Long và lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba Cầu Nhiếm. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Năm 2020, Sở Giao thông vận tải đã bố trí kinh phí sự nghiệp giao thông triển khai thực hiện hoàn thành công tác duy tu, sửa chữa mặt đường, sơn kẻ tim đường, sửa chữa đường vào cầu Càn Đước, cầu Ông Hào trên đường tỉnh 926, với tổng kinh phí thực hiện trên 1,7 tỉ đồng. Trong danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025, có dự án cầu Tây Đô (được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2020), với quy mô xây dựng 2 đơn nguyên cầu và đầu tư xây dựng đoạn tuyến mới nối tiếp cầu đi thẳng và giao với đường tỉnh 926 tại đoạn tiếp giáp Huyện đội Phong Điền.

Ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải thành phố sẽ phối hợp với UBND quận Phong Điền nghiên cứu, đề xuất giải pháp mở rộng đoạn Huyện đội Phong Điền đến chợ Trường Long và lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba Cầu Nhiếm trên đường tỉnh 926 nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn vốn bảo trì đường bộ và kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Chia sẻ bài viết