06/04/2020 - 21:00

Đề nghị nâng cấp đường 

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh 921, đoạn qua khu vực Tràng Thọ, do có nhiều nơi bị sụp lún, đọng nước vào mùa mưa. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tuyến đường tỉnh 921, từ đầu tuyến đến cầu Trà Bay (đoạn qua khu vực Tràng Thọ 1), do UBND quận Thốt Nốt quản lý và khai thác. Qua kiểm tra, đoạn tuyến nêu trên mặt đường đang khai thác tốt, tuy nhiên do không có hệ thống thoát nước dọc nên thường xuyên bị đọng nước khi trời mưa. Để giải quyết vấn đề này, trước đây, địa phương đã tổ chức họp dân lấy ý kiến về việc xây dựng cống dọc, nhưng có một số hộ ảnh hưởng đến vật kiến trúc, hàng rào,... nên chưa đồng ý. Do đó, địa phương tiếp tục họp dân để lấy ý kiến và xem xét, quyết định.

UBND thành phố đã yêu cầu UBND quận Thốt Nốt quan tâm, chủ động giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thuộc thẩm quyền.l

Chia sẻ bài viết