20/09/2020 - 06:07

Đề nghị nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng không gian mạng

(tiếp theo kỳ trước)

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã phối hợp với các cơ quan báo, đài thực hiện tuyên truyền đến nhân dân trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia, các lợi ích và sự nguy hại đến từ không gian mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp triển khai các quy định của pháp luật về quản lý không gian mạng, như: các điều, khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ và Thông tư số 09/2014/BTTTT ngày 19-8-2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội, những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng mạng xã hội…

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã phổ biến Luật An ninh mạng, đặc biệt tuyên truyền sâu rộng về những hành vi bị cấm trong Luật, nhất là các hành vi sử dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá Nhà nước, tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống phá Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; thông tin sai sự thật; hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội; phá hoại thuần phong, mỹ tục; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi…

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cũng đã phối hợp xây dựng các phần mềm (điểm báo, xử lý thông tin) để cập nhật, rà soát thông tin trên mạng. Đồng thời, thống kê kịp thời thông tin tích cực, thông tin tiêu cực trên địa bàn thành phố để có biện pháp xử lý, phối hợp xử lý và tham mưu, đề nghị cấp thẩm quyền xử lý kịp thời…

Chia sẻ bài viết