11/07/2020 - 07:27

Đề nghị miễn phí xe buýt cho người cao tuổi

Cử tri đề nghị xem xét có chính sách hỗ trợ cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người cao tuổi, nhằm thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

UBND thành phố đã phê duyệt Đề án xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 và định hướng sau năm 2020 tại Quyết định số 1254/QĐ-UBND, ngày 16-5-2018. Theo Đề án, người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sẽ được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, thông qua hệ thống vé có mức giá phù hợp với thu nhập của người sử dụng và có mức ưu đãi riêng đối với từng nhóm đối tượng ưu tiên; trong đó, người cao tuổi được ưu tiên giảm 50% giá vé. Hiện nay, ngân sách thành phố còn nhiều hạn chế nên chưa thể cân đối để hỗ trợ giảm giá 100% giá vé cho tất cả các nhóm đối tượng ưu tiên.

UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị điều hành trực tiếp hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố nghiên cứu thực hiện các phương thức miễn, giảm vé xe buýt đối với người cao tuổi theo hướng vừa đảm bảo thực hiện đúng chính sách miễn, giảm đã được quy định tại Quyết định số 1254/QĐ-UBND, vừa đảm bảo thuận tiện cho các nhóm đối tượng được ưu tiên.

Chia sẻ bài viết