23/11/2020 - 06:28

Đề nghị khắc phục tình trạng thải nước thải trực tiếp ra kênh, rạch

Cử tri quận Cái Răng đề nghị triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng khu dân cư 586 và các khu dân cư khác trên địa bàn để nước thải thải trực tiếp ra rạch Cái Đội gây ô nhiễm môi trường. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Hiện nay, nước thải sinh hoạt của các khu dân cư trên địa bàn quận Cái Răng, bao gồm cả khu dân cư 586, hầu hết thải trực tiếp ra kênh rạch và chưa được đấu nối vào hệ thống thoát nước của dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Cần Thơ. Theo quy hoạch được duyệt, khu dân cư 586 không có trạm xử lý nước thải phi tập trung trong dự án và đấu nối vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải TP Cần Thơ.

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã có các văn bản gởi UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư để đưa vào kế hoạch đầu tư của thành phố. Đồng thời, đề nghị kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn tư nhân, vốn vay ODA để đầu tư dự án thu gom và nâng công suất dự án xử lý nước thải TP Cần Thơ (Cái Sâu 1) từ 30.000m3/ngày đêm thêm 30.000m3/ngày đêm, nhằm thu gom hết nước thải các lưu vực quận Ninh Kiều và các dự án lưu vực quận Cái Răng.

Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2020-2025 ưu tiên đầu tư, trong đó có dự án nêu trên.

Chia sẻ bài viết