26/05/2020 - 19:48

Đề nghị kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng trung tâm thương mại 

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố quan tâm kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và chợ đầu mối trên địa bàn quận để tạo động lực phát triển kinh tế của quận. Nội dung trả lời của Sở Công thương thành phố như sau:

Ngày 4-9-2019, Sở Công thương đã có văn bản số 2064/SCT-QLTM tham mưu UBND thành phố ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố. Theo đó, trên địa bàn quận Bình Thủy, trong giai đoạn 2019-2020 kêu gọi đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp và mở rộng 3 chợ. Đó là chợ Trà Nóc, phường Trà Nóc; chợ Miễu Ông, phường Long Tuyền; chợ Ngã Tư, phường Thới An Đông. Đồng thời, kêu gọi đầu tư xây dựng mới 1 trung tâm thương mại, khu đa chức năng trên tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Ngoài ra, để tạo động lực phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi trong việc mua sắm, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn quận, Sở Công thương cũng đã thống nhất với đồ án quy hoạch phân khu quận Bình Thủy trong thời gian tới quy hoạch 1- 2 siêu thị trên tuyến đường Võ Văn Kiệt.

 

Chia sẻ bài viết