26/10/2013 - 21:34

Đề nghị hủy các dự án thực hiện chậm

Cử tri phường Phú Thứ, quận Cái Răng đề nghị ngành chức năng tiến hành thu hồi, hoặc có biện pháp buộc các chủ đầu tư các dự án trên địa bàn phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, như sau:

- UBND thành phố đã thu hồi dự án Khu dân cư tại phường Hưng Thạnh - Phú Thứ, quận Cái Răng do Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại dịch vụ đầu tư Nam Trường Sơn làm chủ đầu tư tại Công văn số 1667/UBND-XDĐT ngày 25 - 4 - 2012.

- UBND thành phố thu hồi chủ trương đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú 2B đối với Công ty TNHH MTV Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ tại Công văn số 1520/UBND-KT, ngày 12-4-2013, của UBND thành phố.

- Dự án Khu công nghiệp Hưng Phú 2A:

+ Diện tích: 134 ha

+ Vị trí: Khu vực Thạnh Thắng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

+ Hiện nay, dự án đã lấp đầy 15,51% diện tích đất công nghiệp, đất cho thuê 15,2 ha, có 4 dự án (trong đó, có 3 dự án đã hình thành trước khi thành lập khu công nghiệp và đi vào hoạt động 2 dự án), vốn đăng ký 78,320 triệu USD, vốn thực hiện 20,628 triệu USD, chiếm 26,34% vốn đăng ký (trong đó, dự án đầu tư trong nước có 4 dự án; 2 dự án đang hoạt động và 2 dự án đang xây dựng).

Chia sẻ bài viết