06/08/2013 - 22:19

Đề nghị hỗ trợ đầu tư, sửa chữa, nâng cấp mở rộng cầu, đường

Cử tri các quận, huyện kiến nghị nhà nước hỗ trợ đầu tư, sửa chữa, nâng cấp mở rộng cầu, đường trên các tuyến giao thông nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông và phát triển kinh tế cho các khu vực trên địa bàn. Nội dung trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố, như sau:

- Thời gian qua, thực hiện chủ trương của UBND thành phố về xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã vận động nhân dân hiến đất, hoa màu và ngày công để thực hiện đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, các địa phương đã thực hiện tốt chủ trương này. Do đó, cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong điều kiện ngân sách thành phố còn nhiều khó khăn như hiện nay. Những năm gần đây, thành phố đã tập trung nguồn lực để từng bước nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng, việc đầu tư phát triển giao thông đường bộ kết nối đến các vùng sâu đã được ưu tiên, từ đó đã từng bước xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ. Hằng năm theo kế hoạch của từng địa phương, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố vận động các nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn phù hợp theo định hướng quy hoạch gắn với tiêu chí nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020…

 

Chia sẻ bài viết